Storsatsing på medarbeiderskap i Avesta kommune

Avesta er en kommune i Dalarna i Sverige, med 23 000 innbyggere og ca. 2 000 ansatte. Kommunen er mest kjent for sin smelteverksindustri innen kobber og stål, men er også kjent for visenten – den europeiske bison som, mye takket være byens store sønn Axel Ax:son Johnsson, er reddet fra utryddelse. På grunn av overbeskatning forsvant den fra den Nordiske fauna for ca. tusen år siden, men nå er det en livskraftig flokk på ca. 30 dyr i Avesta visentpark, med en årlig tilvekst på ca. 10 kalver. Dermed kan de eksporterer dyr til naturreservater i Polen, Hviterussland og Romania, hvor de lever fritt. Med god grunn pryder visenten våpenskjoldet til Avesta kommune.

Kommunen har nylig solgt en skogteig på 109 mål til Google som planlegger å bygge en gigantisk serverhall for Europa. Dette gir fantastiske fremtidsutsikter for kommunen, spesielt hvis Google avslutter sin praksis med å flytte overskuddet til skatteparadiser og heller tar sitt samfunnsvar og betaler skatt der hvor verdiene skapes. Avesta blir nok et navn i nyhetene fremover.

Nærmest alle kommuner sier at de vil satse på utvikling av medarbeiderskap, men problemet er ofte at det bare blir et samtaletema ledere imellom, som ikke når fram til dem det gjelder – de hundrevis eller tusenvis av medarbeidere som virkelig behøver å se seg selv og sin rolle i det store bildet. Dette har Avesta kommune tatt konsekvensene av og i løpet av desember og januar får alle kommunens 2 000 ansatte et 3½ times kurs i medarbeiderskap, med kommunens egen ressursperson Anna Engdahl som administrator og Johan Velten som foreleser. Dette er en frisk satsing, med obligatorisk deltakelse av alle, fortrinnsvis innenfor ordinære arbeidstid. De som må ta det utenfor sin arbeidstid får avspasering, for at kostnadene skal bli håndterbare.

Kommunen har en velformulert lederplattform som underbygges med et omfattende utviklingsprogram for nye ledere, med 16 del-programmer de skal igjennom i løpet av 1½ år. Medarbeiderplattformen er den andre delen av HR-strategien og LedMed-prosessen som de tok i bruk i 2016 integrerer disse to delene. For at både ledere og medarbeider skal ha en felles forståelsesplattform og ta ansvar sammen for utviklingen, gjennomfører de dette omfattende medarbeiderprogrammet.

Kursene gjennomføres som storgruppe-prosesser i Avesta teater med opptil 400 deltakere per seminar. Hovedtemaene på seminaret er •Nordens kultur med tillit og individuell ansvarlighet som grunnlag for vår suksess som samfunn •Yrkesstolthet, arbeidsglede og engasjement •Medarbeiderskap og medarbeiderfilosofi •Forpliktende samspill leder – medarbeider •Dialogen som utviklingsverktøy.

Som forberedelser til kurset fikk medarbeiderne tilgang til AnSvar-verktøyet hvor de på forhånd kunne reflektere over sitt medarbeiderskap. Disse forberedelsene tar de med seg inn i storsamlingen, hvor de snakket med hverandre om sin medarbeiderfilosofi: Det viktigste grunnlaget for min yrkesstolthet og arbeidsglede.

For første gang benyttet vi WEB-basert mentometer i storgruppe-prosessen og bildet viser svaret på det spørsmålet.
MentimeterWordcloud

I tillegg til kurset, har Avesta en helhetlig idé om hvordan medarbeiderskap og lederskap skal følges opp over tid. Den neste planlagte innsatsen er LedMed-prosessen ut på nyåret. Jeg gleder meg til å se utviklingen fra 2016 og virkningen av kommunens storsatsing på medarbeiderskap!