Høysensitivitet og utbrenthet

Fjorten år gammel flyktet Herbert Freudenberger (1926-1999) alene fra Nazi-Tyskland til New York. Freudenberger var utvilsomt en meget sensitiv mann. I New York starten han den sosiale virksomheten Free Clinic, idet han ønsket å bistå samfunnets «tapere». En virksomhet med meget sterkt ideologisk engasjement. Han opplevde at den sterke idealismen hos ham selv og mange av hans medarbeidere førte til at de slet seg helt ut.

Burn-out

Basert på egne erfaringer og omfattende studier lanserte Freudenberger i 1975 begrepet Burn-out, som siden har blitt grunnmodellen for å forstå hvorfor og hvordan enkelte sliter seg selv helt ut. Hans beskrivelse av fenomenet tyder på at han og de fleste av hans medarbeidere var mer følsomme enn folk flest. I en omfattende studie fant han ut at det er særlig følgende tre forhold som fører til at man sliter seg ut:

1. Grenseløs iver og arbeidsvilje.

Dersom man jobber dag og natt, uten å få nødvendig hvile og avkobling blir ytelsen gradvis dårligere – med behov for ytterligere innsats. Kroppen holder ikke ut med dette i lengden, og etter hvert stopper det seg selv.

2. Urealistiske forventninger til hva man kan prestere

Det å føle at man ikke strekker til og ikke lyktes i forhold til hva man forventer av seg selv, og samvittighet i forhold til omgivelsene, vil over tid gjøre at motløsheten begynner å tære på kreftene.

3. Behovet for å bli sett. Manglende anerkjennelse og oppmerksomhet fører etter hvert til at energien forlater en.

Det er på dette området arbeidskollegaene kan gjøre spesielt mye for hverandre. Gjennom å vise interesse og gi anerkjennelse i hverdagen, er vi med på å gi hverandre energi og pågangsmot.

Kombinasjonen av sterkt sanseapparat, sterk idealisme og strenge krav til seg selv, medfører at det blir for mye over tid. Den kontinuerlige belastningen det er både for sinnet og kroppen å ta inn 3 til 5 ganger mer enn hva folk flest gjør, prosessere det og håndtere det, er mer enn hva noen kan bære i det lange løp. Derfor må sensitive personer utvikle gode strategier for å skaffe seg fristeder hvor man kan slappe av og hente opp energi.

Dersom man lykkes med det kan de skape fremragende resultater på mange ulike arenaer. Det å brenne for sitt arbeid blir viktig. Oppleve arbeidsglede og tillit vil være grunnmuren for engasjement og gode resultater.

I tillegg blir det spesielt viktig å ha god dialog med sin nærmeste leder og kollegaer for å få aksept for hvordan man lykkes best med å utføre sitt arbeid. En slik felles aksept og annerkjennelse skaper godt samspill og trygghet til å ta ansvar og vise iniativ.