Harmoni – En god start etter ferien

Harmoni er et ord og verdi som vi ikke alt for ofte bruker i arbeidslivet. Harmoni dreier seg om samstemmighet og noe vakkert. I gresk musikk betegner harmonia opprinnelig stemning. Harmoni er en av kunstens grunnprinsipper, hvor gjentakelser av et motiv i et kunstverk kan skape en følelse av enhet og balanse.

Nå begynner en varm sommerferie å nærme seg slutten for de fleste av oss og vi møtes igjen på jobb de nærmeste ukene. Hver og en av oss tar vi med oss også en «ferie-bagasje» inn i vår første arbeidsuke. Noen har hatt en fantastisk ferie og med fulle batterier starter man opp i høyt tempo og med mye energi. Andre kan ha en helt annen opplevelse hvor den første arbeidsuken etter ferien blir mer krevende og det er tungt å komme igang. Arbeidsglede og engasjement kan vi alle være med å ta ansvar for og vi er alle hverandres arbeidsmiljø. Alt dreier seg om gode relasjoner, tillit til hverandre og bevisst ta et positivt ansvar både for våre arbeidsoppgaver, omtanke for kollegaene og arbeidsmiljø samt ansvar for arbeidsgiver.

Et harmonisk arbeidsmiljø 

Som i musikken kan vi også på arbeidsplassen jobbe frem god harmoni med en følelse av enhet, balanse og fremdrivende kraft. Etter en lang ferie kan det være spesielt flott om vi sammen kan ta et felles initiativ for å jobbe med godt samspill og harmonisk arbeidsmiljø preget av arbeidsglede. Det kan være noen «sår», konflikter og utfordringer som ble stående åpne fra før ferien vi må ta tak i og løse eller nye situasjoner som både skaper nye muligheter og utfordringer. Tillit, gode samtaler og gleden av å ta initiativ henger sammen og kjennetegner også harmoniske arbeidsmiljøer. For å få dette godt til i hverdags samtalene kan det være fornuftig å ta med seg noen gode grunnprinsipper:

1.Vennlig oppriktighet. For å utvikle oss sammen må vi si det vi mener. Oppriktighet må være vennlig, ellers er den ødeleggende. Sterk i sak og mild i form er dialogens gylne prinsipp.

2. Interesse. Vis tydelig at du er interessert i å forstå andres synspunkt og meninger.

3. Bevegelighet. Å la seg påvirke av hva andre sier og være villig til å revurdere egne oppfatninger i lys av den andres perspektiv er avgjørende. For å være bevegelig må du skille mellom person og synspunkt. Å endre mening er ikke et uttrykk for svakhet, men at du har sett noen nye sammenhenger.

4. Respekt. Å bli respektert som den man er og det man står for, er et av de dypeste behov. Når vi kjenner at vi blir respektert blir det en god atmosfære som gjør oss trygge og modige.

5. Takknemlighet og takk – et trylleord. I ferien måtte jeg til passkontoret til Oslo Politi på Grønland på grunn av egen slurv med pass som hadde utgått. Med kun noen dager til reise var jeg både engstelig og nervøs. På passkontoret opplevde jeg det jeg vil kalle et harmonisk flott miljø med medarbeidere som samarbeidet lett, var meget kundevennlige og effektivt ordnet opp for en hektisk familiefar. Godt medarbeiderskap og harmoniske arbeidsmiljøer er smittsomt – Stor takk til passkontoret på Grønland. La oss være rause med ordet takk.

Kan hende vil disse enkle fem punkter være gode å ha med seg inn i oppstarten etter ferien. Harmoniske øyeblikk er verdt å kunne samle på.

Vi i Teamwork ser frem mot et givende halvår med fokus på arbeidsglede, engasjement og høy aktivitet.