Har du en medarbeiderfilosofi for 2019?

 En sterk egen medarbeiderfilosofi er noe vi virkelig vil. Det skaper indre motivasjon som er langt sterkere enn et nyttårsønske som ofte er ytrestyrt – om et mål som er lite lystbetont basert på normer og krav fra omgivelsene.

I lederutvikling har et vanlig spørsmål vært; Hvorfor skulle noen ønske å ha deg som leder? I vårt likestilte samfunn kan det være like tankevekkende å stille seg spørsmålet; Hvorfor skulle noen ønske å ha deg som medarbeider? – Utvikle sin egne bevisste, ekte, profesjonelle identitet og være en fremtidens ønsket medarbeider.

Hva slags arbeidsmiljø er jeg for deg ?

Det er ingen andre enn du selv som kan vite hva som er den gode balansen mellom krevende utfordringer og egen kapasitet. Utvikling av medarbeiderskap handler i stor grad om å få alle til å ta et møte med seg selv og tenke gjennom spørsmålene;

▪️Hvem har jeg lyst å være på denne arbeidsplassen. -For mine oppgaver, kollegaer og arbeidsgiver.

▪️Hva brenner jeg for?

▪️ Hva vil jeg slutte med?

Her ligger kilden til yrkestolthet og arbeidsglede, så vel som fellesskap og samarbeid.

Det å være en del av et fellesskap er stimulerende, samtidig må vi finne en god balanse mellom involvering og mulighet for egen tid og arbeidsro. Vi har et felles ansvar for å respektere individuelle behov for at hver og en av oss skal oppleve en positiv arbeids-hverdag og behovet for å utvikle oss sammen.

Det er til liten nytte om du selv produserer på et høyt nivå hvis alle andre rundt deg går for halv maskin. I tillegg til selv å gjøre en god jobb blir det viktig å bidra til at andre også blir effektive og produktive.

En sterkt forankret egen medarbeiderfilosofi skaper positiv energi. – Hva jobben gir meg av positive opplevelser er i stor grad et spørsmål om hvilken holdning jeg har til jobben.

Godt nytt år til dere alle!