Hvordan håndtere overstimulering og arbeidsrelatert stress

Medarbeiderskap er en hjelp til å unngå overstimulering og arbeidsrelatert stress.

Siden karaktertrekket høysensitiv er en vesentlig del av meg og min personlighet, har jeg en daglig utfordring med å unngå å bli overstimulert. Alt av sanseinntrykk, stemninger, og inntrykk tas inn tre til fem ganger sterkere enn hva som er «vanlig». Som leder for flere hundre mennesker og aktiv trebarnsfar har det gjennom årene vært noe jeg har vært alt for lite bevisst. Ved å få på plass gode verktøy og daglige» huskeregler» har jeg mer og mer fått gleden av de store styrker som ligger i et slikt karaktertrekk.

Arbeidsrelatert stress er i dag den største helseutfordring i arbeidslivet. Foran hjerte/kar – og skjellet/muskelsykdom. Når vi er overstimulert er «glasset fullt». Vi har tatt inn alt for mye og alle mentale grenser er sprengt. I slike situasjoner kan vi bli en fare for oss selv og våre omgivelser. Arbeidsrelatert stress er «broren» til overstimulering. De gode verktøy for å unngå overstimulering og negativt stress er garantert viktig for langt flere enn oss med karaktertrekket høysensitiv.

Medarbeiderskap et unikt verktøy for å unngå overstimulering og arbeidsrelatert stress.
Medarbeiderskap er forlengelsen av den Skandinaviske ledelsesmodellen og Nordens tankemodell, verdens mest likestilte samfunn. Ved å være bevisst de tre grunnsteiner i godt medarbeiderskap vil man både utvikle sitt eget medarbeiderskap samt kunne ta ansvar og sette viktige grenser i sin egen arbeidshverdag.

Ansvar og initiativ i forhold til oppgaven
Kvalitetsbevisst, ta initiativ, satse ekstra, faglig oppdatert og tenke nytt er med å skape engasjement og yrkesstolthet. Det å oppleve flyt gjør oss mindre mottagelige for negativt stress. Samtidig må vi sette grenser og ikke jobbe for mye. Skape vår egen balanse, er vårt eget ansvar. Da er man også profesjonell i sitt arbeid og tar vare på seg selv.

Ansvar og positivt initiativ overfor sine kollegaer.
Positive tilbakemeldinger og et godt arbeidsmiljø er medarbeiderskaps andre viktige hjørnestein. Det holder ikke å vær en stjerne i jobbutførelse og oppgaver, hvis man er et stort problem for sine omgivelser og kollegaer. Det er rett og slett dårlig medarbeiderskap og vi har alle et tydelig ansvar på å ta vare på våre relasjoner. Vise omtanke, involvere andre, støtte kollegaer, gi anerkjennelse og dele kompetanse.

Vi er alle forskjellige. Noen av oss trenger å jobbe en del alene i et rolig miljø, mens andre har helt andre preferanser. Godt medarbeiderskap gjør at vi lettere prater om det som er «lettere sagt enn gjort».

Ansvar og profesjonalitet overfor arbeidsgiver og leder.
Alle er medarbeidere og noen medarbeidere har et lederansvar. Ledere er ikke spesielle mennesker. De er alminnelige mennesker med et spesielt ansvar. Gode elementer i den siste av medarbeiderskapshjørnene er: Respekterer beslutninger, se sin rolle, forstå ledelsen, god ambassadør og ta ansvar for organisasjonens omdømme. Disse tydelige elementene i definisjonen av medarbeiderskap skaper en sterk god kultur hvor det blir mulig å påvirke sin egen arbeidshverdag. Unngå overstimulering og forebygge arbeidsrelatert stress. Det er både god samfunnsøkonomi, helseskapende samt gir virksomheter bedre produktivitet, arbeidsglede og lavere sykefravær. Godt medarbeiderskap er i vår kultur. Vi har en ledelsesmodell hos oss som man ikke er klar over. Det er på tide å løfte medarbeiderskap godt frem i lyset. Resten av verden ser på den Skandinaviske modellen med stor interesse. Da må vi også selv være gode til å jobbe den frem.

21- 22 mars 2018 gjennomfører vi neste sertifiseringsprogram i medarbeiderskap for de som ønsker å både få gode verktøy og dybde kunnskap om medarbeiderskap. Sertifiseringen inneholder blant annet opplæring i fire meget gode digitale verktøy for utvikling, refleksjon, samtaler og prosesser. En garantert flott start på 2018. Jeg gleder meg til å ha ansvar for nok en sertifisering.

Med ønske om et fantastisk flott 2018 fra oss i Teamwork.