Feilslått ledelsestrening

I boken «The end of leadership” tar den amerikanske ledelsesguruen Barbara Kellerman et nådeløst oppgjør med egen bransje. Bedrifter og ledere har brukt milliarder av kroner de siste 30 årene med å sende ledere på kurs og ledelsesprogram med, etter hennes betraktninger, liten eller ingen effekt. Som veldig mange andre mener hun at Skandinavia er et unntak og at det er sterke grunner for å lære av den Skandinaviske ledelsesmodellen.

Det snodige er at vi i Norge i alt for stor grad undergraver vår egen ledelsesmodell og heller har blitt stor importør av amerikansk ledelses litteratur. Amerikanske ledelsesmodeller og metoder blir oversatt og solgt i stor skala. Ledere blir sendt på kostbare ledelsesprogram og man satser på at det er en nøkkel for økt produktivitet og arbeidsglede i organisasjonen.

Lønnsomhet dreier seg om gode relasjoner

Dette blir imidlertid ofte veldig feil. Ingen blir god alene. Vi er alle medarbeidere og noen medarbeidere er ledere. Det er gjennom samspill mellom ledere og medarbeidere vekst og utvikling skjer. Det blir like feil som å sende kone/mann på et samlivskurs og satse på at vedkommende kommer klokere tilbake med nok visdom til at ekteskapet skal blomstre. Skal relasjonen ha en sjanse bør begge dra sammen på dette samlivskurset.  Ofte har man hverken tid eller penger til å reise og da må man heller jobbe sammen med gode samtale og utviklingsverktøy som skaper utvikling og glede i hverdagen.

Barbara Kellerman, med flere, hyller vår modell med flate strukturer, liten maktdistanse, tillit, åpenhet, evne til å initiativ og et likestilt samfunn. Det har gjort Skandinavia til verdens beste sted å leve. Så la oss løfte frem medarbeiderskap, slik at det blir like naturlig å prate om godt og dårlig medarbeiderskap som god og svak ledelse.

Medarbeiderskap og den gode samtalen

Medarbeiderskap er videreutviklingen av den Skandinaviske ledelsesmodellen. Hvor vi alle gleder oss sammen om å ta initiativ både for å bli ekstra gode i jobben vår, bidra felles for at ledelse og organisasjonen skal lykkes og være lønnsom samt være opptatt av å bistå våre kollegaer og arbeidsmiljø til å lykkes.

Det blir noe tragikomisk over ledelsesgrupper som ofte holder på med lange og dyre ledelseskurs mens resten av medarbeiderne «holder hjulene i gang». Hvis de samme ledere har ukene stappfulle med møter kan det fort bli store avstander mellom ledere og medarbeidere. Det triste blir at man da jobber motsatt av hva vi vet gir gode resultater i norsk arbeidsliv. Tillit er fundamentet for utvikling og arbeidsglede og skal vi få til dette er enklest sagt kun de gode samtaler vårt eneste verktøy. Det kan bli vanskelig når den ene part aldri er tilstede.

I verste fall blir det en stående vits blant medarbeidere å få tilbake ledere fra ledelsestrening som fungerer like dårlig/bra som da de dro, men med noen nye ideer som de fleste vet roer seg når det får gått litt tid.

Drift slår utvikling

Noen ganger må selvsagt ledere ha samlinger for å få på plass en felles plattform, strategier og retninger som skal implementeres som et nødvendig grunnlag for å jobbe utvikling og vekst sammen med sine medarbeidere.

Vi har imidlertid ikke tid å stenge den daglig drift over lengere tid, derfor må vi bruke slik tid effektivt og ta godt medarbeiderskap med oss videre inn i den daglige drift. På den måten vil vi kontinuerlig jobbe utvikling, arbeidsglede og engasjement gjennom vårt daglige arbeid. Hvis ikke vil alltid drift «slå» utvikling.

Det er lettere sagt enn gjort, men vi har i Skandinavia verdens beste utgangspunkt for å få det til.

Så la oss få til en dreining fra ledelsesorientert utvikling til medarbeiderfokusert utvikling. Alene er leder sjanseløs. Dette må vi få til sammen.