Den indre glede

Min datter er svaksynt. Når hun skulle begynne på skolen mente hun tiden var inne for å lære å sykle. Vi foreldre fulgte engstelig med og etter flere vonde fall og møter med gjenstander hun ikke så, mestret hun – med et stort lykkelig smil – syklingen. Vi har alle opplevd barns inderlige indre glede over å ta nye steg i sin utvikling. En indre drivkraft vi har like stor glede av i voksen alder.

Utvikling handler både om individuell utvikling: hvordan bli den beste utgaven av meg selv, og om utvikling av relasjoner: hvordan kan vi fungere best sammen. Den indre motivasjonen er avgjørende for at det skal skje en utvikling. Den er viljestyrt ikke tvangstyrt.

Selvrespekt

Selvrespekt handler om å glede seg over mestring uten å være redd for å skjule vår utilstrekkelighet. Det skaper ekte glede og er basert på en indre motivasjon. Det er en helt annen tilnærming en å skjule det man ikke kan, lære fordi man «bør» og prestere for å få anseelse.

Bli sett

Bli sett – Det skal så lite til og betyr så mye. Vi ønsker å bli sett – rett og slett bli oppdaget av våre omgivelser. Det er godt for livslykke, glede seg til jobben og kjenne at du er en del av noe større enn deg selv. Det å kunne gi hverandre positive tilbakemeldinger er et av de utviklingsområdene som oftest blir etterspurt i organisasjoner og det største savnet blant medarbeidere.

Hvis det å bli sett kun skal dreie seg om prestasjoner mister det imidlertid sin kraft. Opplevelse av å bli sett for den du er selv når du prøver og ikke alltid får det til – skaper både en indre glede og samspill.

Vi står nå foran en tid hvor vi alle har mulighet til å se hverandre på den gode måten og et nytt år hvor muligheter for positiv utvikling er stor – Carpe diem.

En riktig god jul og godt nyttår fra alle oss i Teamwork.