Barndommens sommer

 

Yngstejenta vår på 6 år avslutter nå sitt første skoleår. Før sin første sommerferie fra skolen kom hun med en fin liten refleksjon; «- Sommerferien var en evighet». Tiden stod nærmest stille og det var tydelig at her så hun for seg en uendelig rekke av lange varme dager og uker. Planlegging og tenkning på at hun skulle begynne i 2.klasse etter denne evigheten av en sommerferie var for henne lite interessant. Selv kunne jeg kjenne igjen det hun sa, men da måtte jeg nesten 50 år tilbake i tid. Nå var sommerferien mest blitt en liten fartsdump mellom to travle arbeidsmåneder.

Kan hende hadde det vært flott å prøve å gjenskape denne følelsen av en sakte sommer. Lære noe fra de yngste og stoppe tiden. Antagelig vil det være bra for vår energi både privat og på jobb.  Jeg tenker det er spesielt fire områder 6 åringen raskt kan bidra med noen tips og ideer for oss travle voksne.

  1. Lev i øyeblikket – Carpe diem

Evnen til å nyte hver enkelt dag. Eller som den romerske dikteren Horatius skrev i sitt verk Odes «Carpe diem quam minimum credula postero» (Grip dagen, stol så lite som mulig på den neste).

  1. Nysgjerrighet

For en 6 åring skjer mye for første gang. «Krukka» med nye opplevelser blir naturlig mindre desto eldre vi blir. Likevel er det nok å ta av. Spennende gode bøker som ennå ikke er lest, stier og natur som gir nye opplevelser, mennesker vi ennå ikke har møtt og gode samtaler. Alle de små umerkelige hendelser som hele tiden er der og som kanskje hadde fortjent større interesse. Rett og slett være nysgjerrig på alt dette helt nære.

  1. Fri fra teknologi

6 åringen har ennå ikke blitt fanget hverken av mobiltelefonen eller egen PC. Ingen digitale forstyrrelser. I ferien er det lite grunn til å hele tiden være på nett. Rett og slett være koblet av.

  1. Null stress og minimalt med planlegging

Stor nysgjerrighet og glede over øyeblikket preger barndommens sommer. Likevel klarer barn ofte å kombinere dette med lav grad av stress, lite planlegging og unødvendige bekymringer.

 

Balanse i arbeidslivet

For noen dager siden var jeg så heldig å bli invitert til å holde et foredrag om medarbeiderskap hos arbeidstakerorganisasjonen Delta. Her ble jeg også kjent med deres visjon «Delta skaper balanse i arbeidslivet». Det synes jeg var en meget god visjon og helt i tråd med det samspill som også preger godt medarbeiderskap. Videre hadde de i sin verdibok som en av grunnverdiene i arbeidslivet:

«Et balansert arbeidsliv som gjør det mulig å kombinere arbeid, familie og fritid i alle faser av livet»

For hver og en av oss er dette en flott grunnverdi å ta med oss. For oss i Teamwork har det vært rekord høy aktivitet dette første halvåret. Vi har hatt over 2000 deltakere på workshop og program i medarbeiderskap disse seks månedene. I Norge og Sverige er nærmere 50 nye veiledere sertifisert i våre programmer og interessen rundt medarbeiderskap har aldri vært større. Dette tiltros vet vi, som de fleste andre virksomheter, lite om aktiviteten som venter siste halvdel av 2018.

Hva som skjer etter ferien er det imidlertid liten grunn å tenke på. Sommerferien er trossalt en evighet med en uendelig rekke av lange varme dager og uker – Carpe diem.

 

Med ønske om en riktig flott sommer fra oss i Teamwork.