Medarbeiderskap - Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ
Nå kan du bestille den nye boken om

Medarbeiderskap

av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen