Medarbeiderskap - Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ
Nå kan du bestille den nye boken om

Medarbeiderskap

av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen

Hvordan jobbe med utvikling – uten å bli uvenner


Storsatsing på medarbeiderskap i Avesta kommune


Norsk kultur som konkurransefortrinn


Medarbeiderfilosofi


Virkningsløs lederutvikling


Jubileumshilsen Joh. Johannson og ASKO


Hva er medarbeiderskap?


The end of leadership