Medarbeiderskap - Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ
Nå kan du bestille den nye boken om

Medarbeiderskap

av Johan Velten, Stefan Tengblad og Runar Heggen

Tilfreds betyr ikke effektiv


Misnøye og konflikter


Hvordan jobbe med utvikling – uten å bli uvenner


Storsatsing på medarbeiderskap i Avesta kommune


Norsk kultur som konkurransefortrinn


Medarbeiderfilosofi


Virkningsløs lederutvikling


Jubileumshilsen Joh. Johannson og ASKO


Hva er medarbeiderskap?


The end of leadership